Urban Capital Group stelt zich kandidatuur voor de ontwikkeling van de eerste site in de Cadixwijk op ’t Eilandje

by in Urban Capital Group News

Met Urban Capital Group tillen Levi Dewaegenaere en Inge Caes duurzaam ontwikkelen tot een hoger niveau. Met wedstrijddossier ‘Depot Cadix’ kwalificeerde Urban Capital Group zich dan ook als één van de eerste winnaars voor het verwerven van een AG Vespa lot op het Eilandje.

“Met Depot Cadix ontwikkelden we een project dat haar gelijke niet kent op het vlak van duurzaamheid & design in Vlaanderen”, zo stelt Levi Dewaegenaere.

Levi Dewaegenaere: “Vanuit de praktijk voelen we de laatste jaren meer en meer de nood naar een nieuwe manier van ontwikkelen, meer bepaald het ontwikkelen van conceptuele projecten op maat van de klant enerzijds en grote aandacht voor duurzaam ontwikkelen anderzijds. Verdere verdieping in de duurzaamheidsmaterie leerde ons de afgelopen jaren dat duurzaam bouwen meer behelst dan enkel een laag E-peil. Het wordt daarentegen bekomen door een veelheid van kwaliteiten en technieken geïntegreerd na te streven.

In onze ambitie om duurzaam bouwen een niveau hoger te tillen, zoeken wij dan ook al enige tijd naar een geschikte locatie om een betaalbaar, passief nieuwbouwproject neer te zetten op maat van de trendy, veeleisende Antwerpenaar.
Dit resulteerde in een zeer uitgesproken visie voor de wedstrijd-site – bouwblok C2 – en daaruit volgend in een duidelijke ambitie naar de ontwikkeling van een totaalvisie voor de Cadix op wijkniveau, waar wij graag samen met het stadsbestuur een nieuwe, visionaire woonbeleving voor Antwerpen wensen te ontwikkelen, dewelke het vandaag de dag in onze stad ontbreekt. Antwerpen heeft alle kenmerken van een grootstad, Antwerpen staat op de wereldkaart, niet alleen als Havenstad, maar ook als Modestad, doch het ontbreekt Antwerpen vandaag de dag aan een wijk waar duurzaamheid, ecologisch bouwen en passief wonen vooropstaan in een trendy, kosmopolitisch en betaalbaar kader.

Met het Cadix C2 projectvoorstel willen Levi Dewaegenaere en zijn team in Antwerpen inspelen op de internationale trend van betaalbaar & duurzaam wonen, een ambitie die perfect past binnen de visie van Urban Capital Group, nl waarde creëren voor de bewoners, want zij zijn het die hier zullen wonen, en lang wonen. Maar ook waarde creëren voor de stad, voor de omgeving. De ontwikkeling van het eerste bouwblok Cadix C2 zal ongetwijfeld een katalysator zijn voor de stadsontwikkeling in deze buurt en wij zijn er dan ook van overtuigd met dit ambitieuze en duurzame project de prille stadsvernieuwing in deze kant van Antwerpen mee aan te zullen sturen.